Gündemİbrahim Halil ŞuaİşverenKamuSigortalı

Asıl-Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Olması, Çalışanlar Arasında ki Ücret Farkının Doğrudan Talep Edilmesine İmkan Sağlar mı?

a)İşverenler arasında muvazaa yoksa alt işveren işçilerinin asıl işveren işçilerinin sahip olduğu haklardan yararlanmayı ve bu işçilerle eşit işlem görmeyi talep etmeleri mümkün olamayacaktır.

b)İşverenler arasında muvazaa varsa (alt işveren işçisinin yaptığı işin tamamen asıl işveren çalışanlarının emir ve talimatları doğrultusunda gerçekleşmesi, alt işveren tarafından sunulan bir hizmet bulunmayıp işçi temininin söz konusu olması gibi) bu yönüyle işverenler arasındaki asıl-alt işverenlik ilişkisi muvazaalı olduğundan bu işçinin sözleşmenin başından beri asıl işverenin işçisi olduğunun kabul edileceği, bu itibarla İş kanunun 5.maddesi doğrultusunda kendisi ile aynı işi yapan asıl işveren işçisinin sahip olduğu haklardan yararlandırılmayı ve aynı ücretin kendisine de ödenmesini talep edebilecektir.

c) İşverenler arasında muvazaa olmakla beraber asıl işveren işçisinin mesleğinin belirli bir eğitim sonucunda alınan lisansa dayanılarak ifa edilen bir meslek olup- olmadığı, alt işveren işçisinin bu eğitim ve lisansa sahip olup-olmadığı, alt işveren işçisinin yaptığı işin, asıl işveren işçisinin işinin aynısı olup- olmadığı( yardımcı eleman konumunda çalıştırılması aynı işin yapılıyor olması anlamına gelmeyeceği), değerlendirilecektir. Şayet aynıysa aynı haklardan yararlandırılmayı ve onlarla aynı ücretin kendisine ödenmesini talep etmesi mümkündür. Değilse yasal dayanağı bulunmadığından mümkün değildir. Sadece varsa kendisi ile aynı konumda çalışan, asıl işveren işçileriyle aynı ücretin kendisine ödenmesini talep edebilecektir. Emsal olabilecek her hangi bir işçi bulunmuyorsa eşit işlem borcuna aykırı davranıldığı kanıtlanamamış sayılır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu